Talkorigins radiometric dating Nakedgirlsnearme

Rated 3.87/5 based on 941 customer reviews

Teenoor die teorie van biologiese evolusie staan die teorie van skepping vanuit niks.Hierdie teorie gaan uit vanuit die basiese hipotese dat God die fisiese kosmos, asook alle vorme van lewe geskep het in sy huidige basiese vorm.Daar bestaan egter die neiging in die populre wetenskap om die konsep van evolusie los te maak van progressie of verbetering, of dat evolusie sou lei tot meer gespesialiseerde vorme.Die neiging bestaan om dit eerder net te definier as verandering oor tyd.It is also applied to explain the existence and growth of institutions, manners, language, civilization, and every product of human activity.The agencies and laws of the process are variously explained by different philosophers.

Die konsepte van geologisese en kosmologiese evolusie is op sigself n bepaalde voorveronderstelling, en daar bestaan verskeie teorie daarbinne wat wel in n mindere of meerdere mate indirek verband hou met die teorie van (biologiese) evolusie soos later verduidelik sal word.

Wanneer hierdie artikel dus praat van evolusie of evolusionisme, het dit hierdie wreldbeeld in gedagte. T.) juis omdat evolusionistiese wetenskaplikes self die term evolusionisme vermy, en nie hou daarvan as mense teen die evolusieleer of te wel, die wreldbeeld agter evolusie, kritiek lewer nie.

Een van die ontstellende tendense is dat die woord evolusionisme besig is om uit baie woordeboeke te verdwyn (bv. In terme van die wreldbeeld agter evolusionisme, kan onderskei word tussen kosmologiese, geologiese en biologiese evolusionisme (later verduidelik).

te s daar is net een teorie van evolusie en dit is biologiese evolusie) en daarom unieke inhoud aan hulle verstaan van evolusie verleen, weier hulle skynbaar om afstand te doen van die term evolusie.

Die ander rede waarom evolusionistiese wetenskaplikes myns insiens vandag wil wegdoen met die konnotasie van verbetering en progressie, is nie net omdat daar geen harde bewyse vir verbetering en progressie is nie, maar omdat hulle die konsep van evolusie onaantasbaar wil maak, verhewe bo kritiek.

Leave a Reply